ЕСТЕТСКА КОРЕКЦИЈА НА УСНИ

Естетикото корегирање на усните се врши со инјектирање на дермални филери или масни ткива, што се извлекуваат од самиот пациент. Филерите треба да бидат меки и склопливи. Најприродната метода без ризик е користење на филери собрани од сопственото масно ткиво на телото. Вметнатите филери имаат времетраење од неколку месеци до една година, бидејќи поголемиот дел ќе го апсорбира телото со тек на време. Поради оваа причина, инјекциите треба да се повторат два или дури и три пати по проценетото времетраење на филерот. По овие корекции, корекцијата на усните ќе ја постигне саканата големина и ќе остане перманентно.

Тип на апликација:

-Ако избраниот метод е зголемување со филери, усните треба да се целосно вкочанети со локална анестезија проследена со неколку минути трајни инјекции. Имаме можност да го покажеме резултатот за време на инјектирањето и да дискутираме за резултатот на терен, бидејќи пациентот е целосно свесен.

-Кога избраниот метод е инјектирање со масно ткиво, пациентот мора да се подложи на краткотрајна анестезија, бидејќи контактот со локалните анестетици може да го скрати траењето на самиот пополнувачки материјал.

АДРЕСА

Head Office

Abdi İpekçi Cad. No: 61/6 Reasürans Han 2
Teşvikiye, Nişantaşı 34367 - İstanbul, TÜRKİYE

Branch Office

Branch Office

ул. Влае бр. 87
Skopje – Macedonia

ТЕЛЕФОН/ E-MAIL

P (TR) :
+90 212 248 08 08

Mobile :
+90 532 452 57 24

WhatsApp:
+389 70 307 529

Viber:
+389 70 307 529

E-Mail :


T (MK) :
02/3133-313

T (MK) :
075402-000

E-Posta :
Open chat
Powered by